KBİŞortağım Sistemi Nedir?

KBİŞortağım çalışma modelinin amacı Mal Sahibi Yönlendirmeleri ile daha çok gayrimenkule ulaşmak daha çok birlikte çalışmak ve birlikte daha çok para kazanma şansı elde etmektir.

Kuzeybatı Gayrimenkul'de iş ortaklıklarına ve gayrimenkul özelinde birlikte çalışmaya her zaman önem vermiş ve buradan yola çıkarak Referral gelir modelini içinde barındıran bu yeni KBİŞortağım Modeli'ni oluşturduk.

Bu KBİŞortağım Sözleşmesi kapsamında ;
  • KBİŞortağı’nın tanıdığını MAL SAHİBİ’ni KB’ye hangi şartlarda ve hangi kanaldan yönlendireceğini, MAL SAHİBİ’nin TAŞINMAZ(ları) için KB aracılık hizmeti verirse, iş tamamlandığında gelir paylaşımının nasıl olacağı,

  • KB’nin, tanıdığı MAL SAHİBİ’ni İŞORTAĞI’na hangi şartlarda ve hangi kanaldan yönlendireceğini ve MAL SAHİBİ’nin TAŞINMAZ(ları) için İŞORTAĞI aracılık hizmeti verirse, iş tamamlandığında gelir paylaşımının nasıl olacağı,

  • KB, belirli bir bölge ve özelliklerde gayrimenkul talebi olan ALICI/KİRACI ADAYI ‘nı İŞORTAĞI’na yönlendirecek ve İŞORTAĞIALICI/KİRACI ADAYI ‘na İŞORTAĞI aracılık hizmeti verirse, iş tamamlandığında gelir paylaşımının nasıl nasıl olacağını görebileceksiniz.

KBİŞortağım Sözleşmesi'ndeki prensiplere bağlı kalmak kaydıyla Kuzeybatı ile paylaşabilir ve bir ortak kazanç elde edebilirsiniz.


İletişim Formu